• Posted by : Thánh Nguyệt Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

  Unmei (運命) trong tiếng Nhật có nghĩa là Vận Mệnh, trong tiếng Anh chính là Fate. Vì lý do đó nên nickname của các thành viên trong nhóm sẽ được lấy theo loạt Fate khá nổi tiếng của Type-Moon. Bảy người đầu tiên là những thành viên hoạt động nhiều nhất. Xét theo độ hoạt động, cũng như số thành viên ngưng làm việc, trở lại làm việc hay thành viên mới, list này có thể thay đổi.

  Thánh Nguyệt (treo áo)
  - Nickname: Saber
  - Vị trí: Final Boss
  - Hoạt động ở mảng: Tất cả
  - Facebook: https://www.facebook.com/nguyetquang.bachda

  Shai
  - Nickname: Lancer
  - Vị trí: Translator
  - Hoạt động ở mảng: Anime
  - Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007573455407

  Ayakashi Araki
  - Nickname: Archer
  - Vị trí: Translator
  - Hoạt động ở mảng: Drama, Anime, Tokusatsu
  - Facebook: https://www.facebook.com/ayakashi.araki

  TokuBoy
  - Nickname: Rider
  - Vị trí: Translator, Timer, Stylist, Encoder, Uploader
  - Hoạt động ở mảng: Music, Drama, Tokusatsu, Anime
  - Facebook: https://www.facebook.com/nhocyugi1603

  Gunfire99
  - Nickname: Caster
  - Vị trí: Typesetter
  - Hoạt động ở mảng: Tokusatsu, Anime
  - Facebook: https://www.facebook.com/gunfire99

  Billy
  - Nickname: Assassin
  - Vị trí: Translator, Timer, Typesetter, Editor, Encoder, Uploader
  - Hoạt động ở mảng: Tokusatsu
  - Facebook: https://www.facebook.com/samsungkhan.stork

  Ozu
  - Nickname: Berserker
  - Vị trí: Timer
  - Hoạt động ở mảng: Music, Drama
  - Facebook: https://www.facebook.com/OzuEiji


  Jacky
  - Nickname: Avenger
  - Vị trí: Translator
  - Hoạt động ở mảng: Tokusatsu
  - Facebook: https://www.facebook.com/tuot.phan

  Dragreder
  - Nickname: Saver
  - Vị trí: Translator
  - Hoạt động ở mảng: Tokusatsu
  - Facebook: https://www.facebook.com/la.longnhat

  YangDao
  - Nickname: Ruler
  - Vị trí: Translator, Timer
  - Hoạt động ở mảng: Chinese Heroes
  - Facebook: https://www.facebook.com/YangDao74

  rikun
  - Nickname: Alter Ego
  - Vị trí: Translator
  - Hoạt động ở mảng: Drama
  - Facebook: https://www.facebook.com/huong.pham.5686

  Neil Dylandy
  - Nickname: Launcher
  - Vị trí: Translator
  - Hoạt động ở mảng: Power Rangers
  - Facebook: https://www.facebook.com/neil.dylandy.43

  sakurared
  - Nickname: Butler
  - Vị trí: Translator
  - Hoạt động ở mảng: Music
  - Facebook: https://www.facebook.com/chono.black

  Lê Ngọc Tuấn
  - Nickname: Gunner
  - Vị trí: Translator, Timer, Typesetter, Encoder
  - Hoạt động ở mảng: Tokusatsu, Drama, Anime
  - Facebook: https://www.facebook.com/le.ngoctuan.3

  Ginga
  - Nickname: Monster
  - Vị trí: Translator
  - Hoạt động ở mảng: Tokusatsu
  - Facebook: https://www.facebook.com/duong.vu.9421450

  Headless Knight
  - Nickname: Spy
  - Vị trí: Translator, Timer
  - Hoạt động ở mảng: Music
  - Facebook: https://www.facebook.com/shinji.kido.1


  Slayer
  - Nickname: Slayer
  - Vị trí: Typesetter
  - Hoạt động ở mảng: Tokusatsu
  - Facebook: https://www.facebook.com/lainhu.kien.5


  LBC
  - Nickname: Monk
  - Vị trí: Translator
  - Hoạt động ở mảng: Tokusatsu
  - Facebook: https://www.facebook.com/takeru.marvelous.9x


  Mark Clift
  - Nickname: Gamer
  - Vị trí: Timer
  - Hoạt động ở mảng: Tất cả
  - Facebook: https://www.facebook.com/666.m4rk.51jh.666

  Anonymous
  - Nickname: Anonymous
  - Vị trí: Unknown
  - Hoạt động ở mảng: Unknown
  - Facebook: Unknown

  { 1 nhận xét... đọc bên dưới hoặc thêm bình luận }

 • Copyright © 2013 - Nisekoi - All Right Reserved

  Unmei .:運命:. Fansub Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan